Bossche horeca voelt zich overvallen door besluit gemeente omtrent sluitingstijden

Het college van B&W in Den Bosch wil een aantal wijzigingen doorvoeren omtrent de sluitingstijden in de horeca, onder andere tijdens carnaval. De Bossche horeca voelt zich hierdoor overvallen. De horecaondernemers, vertegenwoordigd door de KHN Den Bosch, geven aan dat hun ideeën helemaal verkeerd zijn geïnterpreteerd, meldt DTV Nieuws.

De KHN vraagt in een brief aan de raad om niet in te stemmen met het voorstel van het college. Zodoende werd donderdag besloten om het voorstel voor de nieuwe horecaverordening niet te behandelen in de commissievergadering.

In de stukken zou staan dat de KHN zelf met het idee is gekomen om tijdens carnaval de sluitingstijden aan te passen. De branchevereniging spreekt dit echter tegen en zegt dat er een informeel gesprek is geweest met de KHN over de beleving van de sluitingstijd in de horeca tijdens carnaval, maar dat daarin nooit de wens is uitgesproken dat zij eerder willen sluiten.

Daarom wil de KHN dat de sluitingstijd op 3.00 uur blijft staan en dat ondernemers zelf mogen bepalen of zij hun zaak eerder sluiten of doorgaan tot de maximaal toegestane sluitingstijd. In het voorstel was het andersom: daarin sluit de horeca om 2.00 tenzij die langer door willen gaan. Dit levert volgens de KHN ‘een hoop administratieve rompslomp’ op en zou ook niet helpen om de uitstroom van de nachthoreca te verbeteren.

Vergunning voor nachthoreca

Daarnaast maakt de KHN bezwaar over een voorstel om de vergunning voor nachthoreca van onbepaalde tijd naar een vergunning van vijf jaar terug te brengen. Dat kan een gevaar zijn voor het voortbestaan van zaken en moet volgens de KHN eerst onderzocht worden. Ook zijn horecaondernemers het niet eens met het idee dat alleen nachthoreca waar meer dan 200 mensen komen een ontheffing te geven. Volgens het college zorgt dit voor betere spreiding, maar de KHN spreekt dit tegen. “Ons voorstel is: loslaten van het minimaal toegestane aantal personen, ga als gemeente niet op de stoel van de ondernemer zitten”, aldus de brief van de KHN aan de gemeenteraad.

Door: Nationale Horecagids