11.000 horecabedrijven hebben nog een maand voor aanvraag NOW berekening

Horeca- en cateringbedrijven die in de periode tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling, moeten daar een berekening voor aanvragen. Nu blijkt dat 11.000 bedrijven dit nog niet hebben gedaan. Dit is bijna de helft van het aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van de regeling. Daarom start het UWV een campagne om dit proces te versnellen, zo meldt het UWV op haar website.

De bedrijven hebben tot en met woensdag 22 februari de tijd om de berekening aan te vragen. Het gaat om de aanvragen van NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4. Als zij dit niet doen dan moeten zij voor de 22e van februari een aanvraag voor uitstel indienen. Dat is voornamelijk zijn voor de derden- of accountantsverklaring, die nodig is voor bedrijven die meer dan 40.000 euro steun hebben ontvangen. Als er niet op tijd een berekening wordt aangevraagd kan dat leiden tot een terugvordering van het volledige bedrag.

De NOW-regeling was voor ondernemers die verwachtten omzetverlies te draaien als gevolg van de coronacrisis. Aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periodes wordt bepaald welke tegemoetkoming passend is voor de werkgevers.

Deadline 22 februari

De deadline is vastgesteld op 22 februari 2023. Dit geldt voor de vier NOW-periodes NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4. Deze periodes lopen van oktober 2020 tot en met september 2021. In totaal zijn in deze periodes 60.900 aanvragen toegekend aan ongeveer 21.600 werkgevers in de horeca- en cateringsector, waarvan iets meer dan 10.000 werkgevers hun aanvraag hebben ingediend. In totaal is meer dan 1,9 miljard euro aan deze groep uitgekeerd door het UWV.

“De coronacrisis is voorbij, maar daar zijn nieuwe uitdagingen voor in de plaats gekomen. Werkgevers kampen met een krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie en hoge energieprijzen. We begrijpen dat het dan lastig kan zijn om daarnaast tijd te vinden om de definitieve berekening voor de NOW aan te vragen. En dat het soms ook ingewikkeld is, omdat het meerdere periodes betreft”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. “Toch is het belangrijk om nu echt aan de slag te gaan, want er gaat best wat tijd zitten in het verzamelen en aanleveren van alle informatie.”

Uitstel voor afronden derden- of accountantsverklaring

Wanneer een werkgever in één periode meer dan 40.000 euro aan steun heeft ontvangen, moet het bedrijf een zogeheten derdenverklaring hebben. Dit is een verklaring van bijvoorbeeld een boekhouder. Is het bedrag hoger dan 125.000 euro, dan is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.

Voor alle informatie die werkgevers nodig hebben verwijst het UWV hen door naar de website van het UWV. Daarnaast kunnen werkgevers in hun persoonlijke UWV-omgeving inzien wat zij nog moeten doen voor de regeling.

Door: Nationale Horecagids