Horeca weer open

Op 1 juni is het zo ver: dan mogen horecazaken weer gasten ontvangen. Een verhaal met twee kanten. Want enerzijds gelden er nog steeds een aantal belangrijke regels en anderzijds is het de vraag of mensen al bereid zijn om weer met onbekenden samen op één terras of in één café of restaurant te zitten. De angst regeert bij veel mensen nog steeds en het is nog maar de vraag of die angst niet sterker blijkt te zijn dan de behoefte om weer uit te gaan eten of een biertje of wijntje te drinken buiten de deur. Wat kun je als horecagelegenheid doen om de komende tijd toch te  verdienen aan klandizie? 

COVID-19 certificering behalen 

Het liefst ga je natuurlijk verder waar je gebleven was vóór de lockdown: met het ontvangen en bedienen van gasten. Ondanks de zichtbare, fysieke maatregelen die je kunt treffen, kan het echter zo zijn dat mensen niet overtuigd zijn van de veiligheid voor hun gezondheid in jouw horecagelegenheid. Dit kan een reden zijn voor mensen om weg te blijven. Wat wél vertrouwen schept, is een keurmerk dat aantoont dat jij aan alle protocollen en geldende eisen op het gebeid van preventiemaatregelen voldoet. Dit kan nu met behulp van COVID-19 certificering. Dit keurmerk is er voor organisaties en bedrijven die de preventiemaatregelen die ze nemen in het kader van het coronavirus willen laten toetsen aan de landelijk geldende eisen. Bedrijven die voor het behalen van het keurmerk gaan, krijgen periodiek een door Kiwa uitgevoerde beoordeling, waarbij de protocollen en preventiemaatregelen van het bedrijf gecontroleerd worden. Voldoet het gevoerde beleid aan de geldende richtlijnen, dan levert dat je bedrijf het COVID-19 keurmerk op. Met dit keurmerk op zak bied je potentiële klanten meer zekerheid over de getroffen preventiemaatregelen en geef je ze aanzienlijk meer reden om over hun angst heen te stappen en toch jouw horecagelegenheid op te zoeken. Omdat ze weten dat het bij jou goed zit.  
 

Alternatieve manieren van verkoop Versoepeling horeca

Tijdens de lockdown hebben veel horecagelegenheden zich gestort op het bezorgen van maaltijden en licht alcoholische dranken om toch wat omzet te draaien en contact met klanten te houden. Om dat mogelijk te maken, is door handhavers het een en ander door de vingers gezien. Lang niet alle horecazaken hebben immers een vergunning om voedsel te bezorgen of te laten afhalen. Daarnaast mogen horecagelegenheden eigenlijk helemaal geen gesloten flessen verkopen. Met de heropening van de horeca ligt het ook voor de hand dat die aanvullende vrijheden ingetrokken worden. Daarom is het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor dit soort verkoop verstandig.    
 
Wat betreft maaltijden kan dit een kwestie van een vergunning aanvragen zijn, maar waar het de verkoop van drank betreft is een andere weg nodig. Daarom zie je nu links en rechts cafés die gaan samenwerken met slijterijen om bijvoorbeeld hun bieraanbod ook langs deze weg – geheel legaal – te verkopen. Een goede slijterij voor speciaalbier is ook in deze tijd van fijnproevers nog steeds geen vast gegeven, dus vaak is het voor de slijterij waarmee samengewerkt wordt een mooie kans om ook het biermenu van een café aan te kunnen bieden. Dit is voor het café dan een manier om voor aanvullende verkoop te zorgen, in het bijzonder aan stamgasten die nog niet klaar zijn om zelf weer in een horecagelegenheid te gaan zitten. Dit is met name een goed alternatief voor kleinere cafés met dusdanig weinig zitplaatsen dat er met de anderhalve meter-regels weinig te verdienen valt.   


Klein café? Organiseer exclusieve toegang voor groepen

Heb je zo’n klein café en daarmee dus ook weinig ruimte om verschillende groepen uit elkaar te zetten? Dat is een probleem dat het openstellen van je horecagelegenheid onrendabel kan maken. Maar een klein café is ook snel gevuld, wat betekent dat één groep met een noemenswaardige omvang genoeg kan zijn voor een vol café. Een alternatief business model zou dan kunnen zijn om iedere dag of in tijdvakken je café te laten afhuren door een grotere groep mensen die wél dichter bij elkaar mogen komen omdat ze samen één groep vormen. Om dit actief te promoten, kun je contact opnemen met vaste gasten om te vragen of hier interesse in is. Zo kun je ondanks de anderhalvemeter-regels toch nog een fatsoenlijke omzet draaien.