UWV: 'Voorkom terugbetaling loonsteun: vraag nu eindafrekening aan'

Zo’n 55.000 bedrijven hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode loonsteun, die was bedoeld om hen de coronacrisis door te helpen. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt dat ze nog maar twee weken, dus tot eind deze maand, hebben om dit te regelen. "Werkgevers moeten nu echt in actie komen, want wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient moet straks het hele voorschot terugbetalen", zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps.

 

Het gaat om de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode van maart tot en met mei vorig jaar. Dat was aan het begin van de coronacrisis. Toen ontvingen in totaal 139.500 werkgevers ondersteuning in de loonkosten. Maar dat geld betrof een voorschot gebaseerd op de lonen in januari 2020 en het geschatte omzetverlies.

De definitieve berekening is nodig om te bepalen waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Maar wanneer het bedrijf hiervoor geen aanvraag indient wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

Aanvraag definitieve berekening

Het UWV weet dat veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, nog wachten op de benodigde derden- of accountantsverklaring. Het is namelijk druk bij boekhouders en accountants. Maar ook als deze zaken nog niet helemaal afgerond zijn, is het volgens de uitkeringsinstantie van belang dat werkgevers toch alvast een aanvraag doen.

Vanaf maandag zal het UWV werkgevers er ook in radiospotjes op wijzen dat de tijd voor hen dringt. Ongeveer 84.500 werkgevers hebben voor de eerste NOW-periode al wel hun eindafrekening aangevraagd.Door: ANP