Privacy First: 'Coronatoegangsbewijs is inbreuk op grond- en mensenrechten'

Stichting Privacy First heeft grote bezwaren tegen de geplande invoering van coronatoegangsbewijzen voor de horeca, evenementen en culturele instellingen. Volgens de belangenorganisatie zal dit leiden tot "een tweedeling in de samenleving, uitsluiting van kwetsbare groepen en een massale schending van ieders recht op privacy". De stichting roept de Tweede Kamer op de invoering van de coronapas te blokkeren.

"Het coronatoegangsbewijs vormt een zware inbreuk op talloze grondrechten en mensenrechten, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging", meldt Privacy First. "Iedere inperking van deze rechten dient strikt noodzakelijk, proportioneel en effectief te zijn. Bij de coronapas is dit echter niet aangetoond en wordt de vereiste noodzakelijkheid in het algemeen belang simpelweg verondersteld", vervolgt de organisatie.

Ongehoorzaamheid en rechtzaken

De belangenorganisatie voorziet dat invoering van de coronapas leidt tot "massale burgerlijke ongehoorzaamheid" en "kansrijke rechtszaken" tegen de Staat.

Door: ANP