Horeca Alliantie werkte aan sectorplan voor nieuwe opleving coronavirus

Tijdens de coronacrisis de afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers en instellingen ervaring opgedaan met het omgaan met het virus. Zij hebben met deze ervaring en kennis een eigen plan opgesteld per sector. Op deze manier kunnen de sectoren zich beter voorbereiden op een eventuele nieuwe opleving van het coronavirus. Dit meldt Frituurwereld.

Afgelopen vrijdag was de bijeenkomst ‘Samen Nederland openhouden’. Hier overhandigde Frans van Rooij namens de Horeca Alliantie het sectorplan aan Micky Adriaanses, minister van Economische Zaken en Klimaat, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij zijn samen met Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de verantwoordelijke ministers die zich bezighouden met de langetermijnaanpak COVID-19.

Sectoren

Alle beroepssectoren in ons land waren uitgenodigd door de overheid om hun plan van aanpak in te leveren. Kuipers maakte al bekend dat deze leidend zouden zijn om Nederland open te houden als het coronavirus terugkomt.

Horeca Alliantie

De Horeca Alliantie heeft, na overleg met de betrokken ministeries, gewerkt aan het sectorplan. Dit werd besloten toen bleek dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) niet zou meewerken.

Maatregelenladders

De maatregelen die in de sectorplannen voorkomen, zijn uitgewerkt door de overheid in zogenoemde ‘maatregelenladders’. Dit zijn stappen die genomen kunnen worden om een nieuwe opleving van corona in te dammen en te voorkomen dat sectoren hun deuren weer moeten sluiten. De stappen gaan van licht naar zwaar. Voorbeelden zijn looproutes en handpompjes bij de deur, maar ook maatregelen die de overheid mogelijk zou kunnen nemen zoals het invoeren van de 1,5 meter afstand of een alternatief hiervoor.

Door: Nationale Horecagids / Eline Boer