Normal_5846

AMSTERDAM (Novum) - De kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen is voor een deel onvoldoende. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het drinkwater is van goede kwaliteit, maar de bronnen moeten volgens de onderzoekers goed in de gaten gehouden worden.

Zestig procent van het drinkwater komt uit de grond en veertig procent uit oppervlaktewater. De kwaliteit van de helft van het grondwater voldoet volgens het RIVM niet en is vervuild door landbouw, rioleringen, industrie en oude bodemverontreinigingen.

Ook het oppervlaktewater is vervuild door onder meer geneesmiddelen, cosmetica en insecticiden. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen dit soort stoffen nog niet goed filteren, waardoor ze in bronnen van drinkwater terechtkomen. Wel gebruiken drinkwaterbedrijven steeds betere zuiveringstechnieken om dit soort stoffen te verwijderen.

Er is volgens het RIVM geen gevaar voor de volksgezondheid, maar het is wel belangrijk dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen verbetert. Daarom adviseren de onderzoekers de drinkwaterbronnen beter te controleren.