Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche

De FIOD heeft op dinsdag 6 december drie mensen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude. De verdachten zijn twee mannen van 55 en 25 jaar en een vrouw van 40, allen woonachtig in Haarlem. Het drietal en aan hun gelieerde vennootschappen worden onder meer verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes, het niet verstrekken van inlichtingen en witwassen. De 55-jarige man wordt daarnaast nog verdacht van feitelijk leiding geven aan deze strafbare gedragingen. In vijf woningen en twee bedrijfspanden in Haarlem en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Er is beslag gelegd op contant geld, fysieke en digitale administratie en een auto. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

De aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek was een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ondanks meerdere verzoeken om administraties van verschillende vennootschappen te verstrekken, werd hier niet of nauwelijks aan voldaan. De verdachten en de aan hun vennootschappen leverden personeel voor huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en afwassen aan diverse horecagelegenheden in Amsterdam, waaronder bekende hotels en restaurants.

Onvolledig

Het onderzoeksteam vermoedde dat de aangiften omzetbelasting en loonheffingen onvolledig waren. Daardoor werd door verdachten te weinig belasting betaald. De omzetten die de vennootschappen behaalden werden overgemaakt naar bankrekeningen van katvangers. Het gestorte geld werd contant opgenomen en vermoedelijk gebruikt voor het uitbetalen van de lonen. Over die betalingen werd door verdachte geen loonheffing opgegeven. Het exacte nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek blijken.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers, bedrijven en zeker ook belastingadviseurs juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. 

Aanpak witwassen prioriteit

"De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Daarnaast wil de overheid de gelden afpakken die met misdaad verdiend zijn omdat misdaad niet mag lonen", zegt het OM.

Door: Nationale Horecagids