Er moet nu iets gebeuren: restaurants en cafetaria's dreigen om te vallen

Volgens Cor Molenaar, consultant en hoogleraar, is het mkb de motor van de Nederlandse economie, aangezien het goed is voor 71 procent van de werkgelegenheid. En juist daarom is het volgens Molenaar goed om de waarde van het mkb, waaronder de horeca, te erkennen. Dit meldt De Ondernemer.

Momenteel speelt zich een regelrechte rampscenario af voor het mkb. De energieprijzen schieten enorm omhoog, waardoor energie-intensieve ondernemers zoals cafetaria's en restaurants zullen omvallen, aldus Molenaar. Daarnaast moeten de ondernemers hun subsidie uit de corona tijd zo snel mogelijk terugbetalen, daalt de koopkracht iedere dag, worden de herstelkosten van deze koopkracht betaald door extra belastingheffingen bij bedrijven en zoekt personeel naar banen die beter betalen en betere werktijden hebben dan het mkb en de horeca.

Economische indicatoren

Molenaar heeft gekeken naar de economische indicatoren en heeft gezien dat het mkb de laatste weken stoeit met dalende omzetten. Dat is zorgwekkend, want het mkb is te belangrijk voor ons om het te laten vallen, aldus de hoogleraar. Hij is van mening dat er nu iets moet gebeuren.

Erkenning

Volgens de hoogleraar is het van belang dat de waarden van het mkb, de horeca, webshops en winkels wordt erkend. Dat men beseft dat het mkb de bakermat is van de Nederlandse economie, welvaart én ons welzijn. Afwachten is volgens Molenaar geen oplossing en vechten voor de toekomst van zowel jezelf als jouw kinderen wel.

Door: Nationale Horecagids