Normal_jachtslot_mookerheide

Vereniging Natuurmonumenten, kan in het kader van de subsidieregeling Historische Buitenplaatsen rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal € 209.737,17 voor het herstellen en renoveren van het parkbos bij het ‘Jachtslot Mookerheide’ in Mook en Middelaar. Met deze subsidie wordt het verwilderde parkbos rond het jachtslot hersteld. Hierdoor krijgt het bosdeel ten noorden van de beide oprijlanen, tussen het jachtslot en de Heumense Baan, haar authentieke karakter en allure terug.

Gedeputeerde Noël Lebens: “Limburg telt ruim vijftig historische buitenplaatsen. Stuk voor stuk plekken om tot rust te komen en van te genieten. In het kader van het landelijk jaar van de buitenplaatsen in 2012, hebben we als Provincie geld uitgetrokken om met name de groene en landschappelijke elementen van deze buitenplaatsen te herstellen en voor de toekomst te behouden. Met deze opknapbeurt komt het historisch ontwerp weer tot zijn recht en kunnen de mensen uit de omgeving blijven genieten van deze unieke historische plek. Het restauratiewerk levert bovendien een bijdrage aan de werkgelegenheid.”

Mensenwerk
Het ontwerp van het gehele complex Landgoed Mookerheide dateert vanaf 1901. In de kale woeste heide verrees een jachtslot met omliggende tuin, een parkbos en aangrenzend een uitgestrekt landgoed. Toen Natuurmonumenten het landgoed in 1985 verwierf was van een ‘landgoed’ nog nauwelijks sprake. Het parkbos en de tuinen waren in zeer vervallen staat en van enig ontwerp was dan ook weinig meer te herkennen. Door mensenwerk is dit cultuurhistorische erfgoed ontstaan en met respect voor de bedenkers van dit landgoed wil Natuurmonumenten en de Provincie Limburg dan ook werken aan het behoud ervan.

Buitenplaats
Een buitenplaats is een monumentaal huis of villa, vaak met bijgebouwen en omliggende tuin of park. Ze zijn tussen 1600 en 1900 gebouwd door welgestelde families, die bij tijd en wijle de drukte en stank van de stad ontvluchtten om op het platteland tot rust te komen. Thema van het jaar van de historische buitenplaatsen was om deze ‘buitens’ bij een breder publiek onder de aandacht te brengen ten behoeve van het behoud van dit cultureel erfgoed. De Provincie wil daarbij vooral een verbinding maken tussen de cultuurhistorische aspecten van een buitenplaats met de natuurlijke en landschappelijke elementen zoals lanen, hagen, tuinkamers, borders en zichtlijnen in de tuinen.

© Nationale Horecagids