Normal_rss_entry-279004

De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt. De nieuwe wet regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de achttien jaar in de kroeg of restaurant alcoholische drank kopen, strafbaar zijn. Ook vrienden die al wel achttien jaar zijn en dat doen, riskeren een boete. 

De scherpere regels vloeien voort uit het nationaal preventieakkoord dat Blokhuis eerder heeft afgesloten met meer dan zeventig organisaties. Doel daarvan is om het overgewicht, drankgebruik en roken terug te dringen. Wat betreft het drankgebruik, moeten vooral jongeren onder de achttien jaar en zwangeren behoed worden voor drankgebruik. Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en voor het ongeboren kind. Ook overmatig alcoholgebruik moet worden teruggedrongen.

Volgens Blokhuis blijkt uit onderzoek dat een derde van de jongeren die alcohol drinkt, dit krijgt van zijn ouders of verzorgers. Achter de voordeur kan dit niet strafbaar worden gesteld maar in de horeca is wel toezicht. Blokhuis wil met de regel ook bereiken dat ouderen zich meer bewust ervan worden dat ze kinderen geen drank geven.

Door: ANP