Wereldwijde afname biodiversiteit vormt gevaar voor voedselvoorziening

Als het wereldwijde verlies van biodiversiteit doorzet, zal dat de meest kwetsbare mensen op verschillende manieren hard raken, waarschuwt VN-organisatie IFAD. Achteruitgaande soortenrijkdom vormt niet alleen een gevaar voor hun landbouwopbrengsten, en daarmee voor de voedselvoorziening. Het maakt het ook steeds moeilijker om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

De organisatie, die is gespecialiseerd in landbouwontwikkeling in arme landen, wijst er in een rapport op dat juist de natuur vaak een goede bescherming kan bieden. Bijvoorbeeld tegen overstromingen. "Mangroves en koraalriffen vormen natuurlijke barrières die het risico op rampen verminderen." Als deze natuur verloren gaat, betalen juist arme boeren in ontwikkelingslanden daar volgens IFAD een hoge prijs voor.

Omgekeerd ziet de organisatie veel kansen om behoud van biodiversiteit hand in hand te laten gaan met een goede landbouwopbrengst. Zo is een gezonde bodem niet alleen productiever, maar houdt die ook meer koolstof vast, wat belangrijk is om klimaatverandering tegen te gaan.

Landbouw bedreigt biodiversiteit

"We staan op een kritiek punt", zegt vicepresident Jyotsna Puri van de kennisafdeling van IFAD. "We weten dat grootschalige landbouw de biodiversiteit bedreigt. Aan de andere kant kunnen kleinschalige boeren helpen onze natuur te beschermen."

Concreet zet IFAD in het rapport een aantal succesverhalen uiteen. Zo hielp de organisatie boeren én de natuur in Kenia door aangetaste bosgebieden te herstellen. De opgeknapte natuurgebieden hielden weer meer water vast, dat de boeren in de buurt op hun beurt konden gebruiken op hun akkers. Zulke initiatieven kunnen volgens IFAD veel verschil maken.

'In harmonie met de natuur'

De VN-organisatie komt met het rapport in aanloop naar een internationale top over biodiversiteit. Het eerste deel van die conferentie begint maandag en wordt online gehouden. In april en mei volgend jaar volgt een tweede gedeelte in de Chinese stad Kunming. Doel daarvan is om tot afspraken te komen over natuurbehoud. De uiteindelijke ambitie is dat de mensheid rond 2050 "in harmonie met de natuur" zal leven. Dat is nu nog zeker niet het geval. IFAD wijst erop dat 1 miljoen planten- en diersoorten worden bedreigd met uitsterven.

Door: ANP