Nationale Horecagids

NHG Verantwoord voedsel inkopen

Duurzaam
 

De aandacht voor voedsel dat is verbouwd en verwerkt met respect voor mens, dier en milieu neemt toe. De horeca heeft behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Om zowel de gasten van vandaag als de gasten van morgen van heerlijke gerechten te laten genieten, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken bij de inkoop van ingrediënten.

Digitale wegwijzer
Om te helpen om bewuste keuzes te maken bij de inkoop van voedsel wordt momenteel een digitale wegwijzer duurzaam inkopen ontwikkeld. Deze wegwijzer is voor iedereen in de horeca die te maken heeft met de inkoop van voedingsmiddelen en bevat per productgroep een overzicht van de mogelijkheden om bij de inkoop van uw voedingsmiddelen rekening te houden met het effect van de verbouw en verwerking ervan op mens, dier en milieu. Op basis van deze informatie kunt u bij inkoop een weloverwogen keuze maken.

Wat betekent verduurzaming van voedsel eigenlijk?
Met verduurzaming van voedsel worden de continue inspanningen bedoeld van bedrijven om verbeteringen door te voeren in het productieproces van voedsel. Deze verbeteringen hebben betrekking op het verminderen van milieubelasting en afval, het vergroten van dierenwelzijn en op eerlijke handel binnen een haalbare (markt-)context.

Het gebruik van de term 'verduurzaming' in plaats van 'duurzaam' benadrukt dat het proces van verbetering, en niet het te bereiken eindpunt, centraal staat. Verbeteringen kunnen dus stapsgewijs plaatsvinden.

Verduurzaming heeft zowel betrekking op de keuzes die u maakt bij de inkoop van voedingsmiddelen als op de wijze waarop u de voedingsmiddelen bereidt en verwerkt. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor energie- en waterbesparing in de keuken en de vermindering van voedselverspilling. Deze wegwijzer gaat echter uitsluitend in op de keuzes die u bij de inkoop van voedingsmiddelen kunt maken.

Hoe kunt u laten zien dat u duurzaam werkt?
U kunt op verschillende manieren aan uw (toekomstige) gasten kenbaar maken dat u niet alleen aandacht besteedt aan de bereiding van kwalitatief hoogstaande en smakelijke gerechten en producten maar dat u ook oog heeft voor het effect van uw aanbod op mensen, dieren en het milieu. De wijze waarop u communiceert hangt uiteraard nauw samen met uw bestaande communicatiemiddelen en -kanalen.

Denk hierbij aan een website en de menukaart maar vergeet ook de belangrijke rol van uw personeel niet. De horeca is bij uitstek in de gelegenheid om het verhaal achter gerechten en producten in zowel tekst als beeld aan gasten te vertellen.

Bron: Kenniscentrumhoreca