Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Stappenplan horecabedrijf starten

horecaBedrijf starten


Als startende horecaondernemer hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u namelijk gelijktijdig uitvoeren.

Stappenplan
1. Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst
Als u een horecabedrijf start of overneemt, moet u deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

2. Inschrijven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering en de nVWA
Uw horecabedrijf wordt automatisch ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC). U krijgt een verzoek om aanvullende bedrijfsgegevens. De nVWA maakt gebruik van de gegevens van het BHenC voor de registratie van levensmiddelenbedrijven.

3. Bestemmingsplan inzien
De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

4. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

5. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen
Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van uw gemeente nodig of moet u een gebruiksmelding bij uw gemeente doen.

6. Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen
Als horecaondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

7. Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen
Als u een horecabedrijf start, kan het zijn dat u een exploitatievergunning horecabedrijf van uw gemeente nodig hebt. De voorwaarden hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.

8. HACCP-plan opstellen of hygiënecode volgen
Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC).

9. Drank- en horecavergunning aanvragen
Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand en uw personeel moeten aan eisen voldoen.

10. Terrasvergunning aanvragen
Als u een terras wilt plaatsen op uw eigen terrein of in de openbare ruimte, hebt u vaak een terrasvergunning van de gemeente nodig. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak.

11. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen
Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat van uw gemeente verplicht. De aanwezigheidsvergunning geldt voor één locatie of vestiging.

12. Risicoinventarisatie en -evaluatie opstellen
Als u personeel in dienst neemt, moet u bij de start van uw horecabedrijf een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt het model Horeca RI&E gebruiken.

13. Logboek speeltoestellen aanleggen
Als u een speeltoestel wilt plaatsen, moet u een logboek bijhouden met daarin de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.

14. Nachtregister bijhouden
Als u overnachtingen aanbiedt, moet u een doorlopend nachtregister bijhouden. De gemeente gebruikt dit register voor de heffing van toeristenbelasting.

15. Legionellapreventiemaatregelen nemen
U moet legionellapreventiemaatregelen nemen als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen.

16. Licenties muziekgebruik aanvragen
Als u in het openbaar muziek ten gehore brengt, moet u toestemming hebben. Buma en Sena regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties.

17. Reprorecht betalen
Om kopieën te mogen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, moet uw bedrijf een jaarlijkse vaste vergoeding betalen aan de Stichting Reprorecht.

Bron: Rijksoverheid