Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Product- en Bedrijfschappen

Productschappen en bedrijfschappen

Product- en bedrijfschappen zijn door de overheid erkende samenwerkingsverbanden van ondernemers en werknemers. Deze organisaties richten zich op regulering en regelgeving voor specifieke branches. Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers te weinig invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Via een wetswijziging heeft de overheid vastgelegd dat ondernemers meer invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en het voortbestaan van de schappen.

Productschappen
Productschappen zijn er voor bedrijven die zich van het begin (grondstof) tot eind (product) met hetzelfde product bezig houden. Bijvoorbeeld akkerbouw, tuinbouw of zuivel. Er zijn 11 productschappen.

 • Hoofdproductschap Akkerbouw
 • Productschap Akkerbouw
 • Productschap Diervoeder
 • Productschap Wijn
 • Productschap Dranken
 • Productschap Margarine, Vetten en Oliën
 • Productschap Pluimvee en Eieren
 • Productschap Tuinbouw
 • Productschap Vee en Vlees
 • Productschap Vis
 • Productschap Zuivel

Bedrijfschappen
Bedrijfschappen zijn er voor bedrijven met eenzelfde economische functie, zoals detailhandel of horeca. Er zijn 6 bedrijfschappen.

 • Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
 • Hoofdbedrijfschap Ambachten
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 • Bedrijfschap Afbouw
 • Bosschap (Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer en de houtteelt)
 • Bedrijfschap Horeca en Catering