Nationale Horecagids

NHG Stappenplan B&B starten

Bed and breakfast logies


Als u een bed & breakfast wilt starten, hebt u te maken met regels van de overheid. In Nederland zijn er voor bed & breakfasts (nog) geen landelijke wetten en regels. Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van bed & breakfasts. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Het stappenplan is een richtlijn. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

Stappenplan:

1. Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst
Als u een bed & breakfast bedrijfsmatig gaat exploiteren, moet u deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

2. Inschrijven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering
Als u uw bed & breakfast gaat exploiteren met meer dan 2 kamers en 4 slaapplaatsen, moet u zich inschrijven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC).

3. Bestemmingsplan inzien
De vestiging van uw bed & breakfast moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

4. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

5. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen
Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen hebt u voor het brandveilig gebruik van uw pand een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van uw gemeente nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.

6. Melding milieubeheer doen
Als u een bed & breakfast start, hebt u te maken met milieuvoorschriften. Het is niet nodig om een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aan te vragen. U kunt volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

7. HACCP-plan opstellen of hygiënecode volgen
Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC).

8. Drank- en horecavergunning aanvragen
Als in uw bed & breakfast alcoholische dranken tegen betaling verstrekt en genuttigd worden, moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben.

9. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen
Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een bed & breakfast is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat van uw gemeente verplicht.

10. Logboek speeltoestellen aanleggen
Als u een speeltoestel wilt plaatsen, moet u een logboek bijhouden met daarin de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.

11. Nachtregister bijhouden
Als u overnachtingen aanbiedt, moet u een doorlopend nachtregister bijhouden. De gemeente gebruikt dit register voor de heffing van toeristenbelasting.

12. Legionellapreventiemaatregelen nemen
U moet legionellapreventiemaatregelen nemen als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen.

13. Licenties muziekgebruik aanvragen
Als u in het openbaar muziek ten gehore brengt, moet u toestemming hebben. Buma en Sena regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties.

14. Reprorecht betalen
Om kopieën te mogen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, moet uw bedrijf een jaarlijkse vaste vergoeding betalen aan de Stichting Reprorecht.

NHG Hotel Informatie

NHG Nieuwsoverzicht Hotel