Hotels lopen niet warm voor opvang statushouders

Nederland kampt op het moment met een vluchtelingencrisis. Overvolle opvangcentra zoeken naar manieren om asielzoekers een onderdak te bieden. Opvangorganisatie COA stelde daarom voor om 2500 vluchtelingen onder te brengen in hotels. In de praktijk blijkt dit lastiger dan gedacht. Dit meldt NOS. 

Doorstromen 

Tot nu tot zijn er nog maar 30 vluchtelingen ondergebracht in hotels. De plannen van het COA liggen er al sinds maart maar veel hotels worden huiverig bij de gedachte aan grote groepen vluchtelingen in hun accommodatie. Statushouders zouden volgens de plannen een half jaar in een hotel kunnen verblijven voordat ze doorstromen naar een vastere woning.

Moeizaam 

Volgens het COA zijn er twee redenen waarom de opvang in hotels moeizaam verloopt. De eerste reden heeft te maken met de klandizie. Sommige hoteleigenaren vrezen teruglopende bezoekersaantallen dankzij overlast. De tweede reden heeft te maken met een personeelstekort bij het COA. Zo zouden lang niet alle hotels gecontacteerd zijn. Anderhalve maand geleden zag het COA zich genoodzaakt om het bellen naar hotels uit te besteden aan een privaat bedrijf.

Veiligheidsberaad 

Tijdens een veiligheidsberaad bleek dat het COA, de gemeentes en het kabinet nog geen akkoord hebben kunnen bereiken over de gepaste opvang van vluchtelingen. Ook hier speelt de personeelskrapte en de uitvoerende slagkracht van de gemeentes een rol.

Door: Nationale Horecagids 

Beeld: ANP