Brand Hotel Beaumont

Hotel Beaumont in Maastricht treft geen blaam bij het overlijden van een gast in het hotel tijdens de brand op 6 april 2019. Het onderzoek wijst uit dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

 

De brand brak uit in de vroege ochtend van 6 april 2019. Na het afgaan van het brandalarm was de brandweer snel ter plaatse en werd het hotel meteen ontruimd. De brandhaard bleek zich in een van de kamers van het hotel te bevinden, alwaar de brandweer ook al gauw het levenloze lichaam van de vrouw aantrof, overleden ten gevolge van de brand.
 

Uitvoerig onderzoek

 
Uit het eerste onderzoek blijkt dat er geen sprake is van brandstichting. De brand is ontstaan door kortsluiting in de verlichting van de badkamer van de betreffende hotelkamer. Vervolgens vond uitvoerig onderzoek plaats, waarbij onder andere gebruik gemaakt is van een extern expertisebureau op het gebied van branden. Dit aanvullend onderzoek wijst uit dat het hotel niets te verwijten valt. Bouwtechnisch voldoet het hotel aan de eisen.
 

Geen strafrechtelijk verwijt

 
Ook is onderzocht of de hulpverlening op adequate wijze plaatsvond. De conclusie van dit deel van het onderzoek is dat geen van de betrokken partijen strafrechtelijk een verwijt gemaakt kan worden. Alle betrokken partijen zijn op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten.
 
Door: Nationale Horecagids