Hoe werken we aan een gezonder voedselaanbod?

De Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) vraagt zich af hoe zij kunnen bijdragen aan een verbetering van het voedselaanbod voor consumptie buitenshuis. Op 28 november had de NAPV een inspiratiesessie georganiseerd genaamd ‘NAPV voor out-of-home en kant-en-klaar’ waar een dertigtal praktijkdeskundigen samen met experts van het RIVM en het Voedingscentrum zich boog over dit vraagstuk. Dit meldt Foodclicks.

 

De inspiratiesessie leek goede resultaten te hebben opgeleverd. In alle sectoren bleek dat er al initiatieven waren om het aanbod van voedsel te verbeteren. Maar ook bleek dat elke sector zijn eigen specifieke speelveld kent. Daarom is maatwerk een belangrijke voorwaarde voor productverbetering.

Groothandels

Groothandels blijken een belangrijke speler naast de horeca en catering. Voor bewerkte producten heeft het RIVM al richtlijnen ontwikkeld, maar het is lastig om deze ook naar het out-of-home aanbod te vertalen. Daarom is de vraag gesteld of het mogelijk en wenselijk is om aparte criteria voor de groothandels op te stellen, of dat de criteria voor de consumentenproducten ook toepasbaar zijn in deze situatie. Dit is een vraagstuk waar het RIVM onderzoek naar doet, aldus Eveline Martens van het RIVM.

Minder zout

Het NAPV heeft nog geen criteria opgesteld voor de kant-en-klaar maaltijden. Wel is geconcludeerd dat hier richtlijnen voor nodig zijn, zoals het toevoegen van minder zout. Omdat deze maaltijden door zowel supermarkten als out-of-home locaties worden aangeboden, is het lastig om uniforme criteria op te stellen. Het RIVM werkt daarentegen wel een voorstel voor maaltijdcriteria uit en heeft samen met het Voedingscentrum een eerste productgroepindeling gemaakt.

Verschuiving naar de Schijf van Vijf

Een belangrijke stap naar een verbeterde eetomgeving is het verschuiven naar producten en gerechten uit de Schijf van Vijf. Productverbetering van bewerkte producten zou ook mee kunnen helpen aan een gezonder voedingspatroon. De Richtlijn Eetomgevingen laat zien hoe het Voedingscentrum de out-of-homesector helpt om een gezonder en duurzamer aanbod te realiseren. Het Voedingscentrum biedt eenvoudige richtlijnen en criteria aan die bedrijven kunnen handhaven. Zo kunnen zij hun aanbod in kaart brengen en aan de hand daarvan een verbeterplan opstellen.

Maatwerk

Het blijkt dat veel ondernemingen uit de sector al bezig zijn met productverbetering. Dit werd geconcludeerd tijdens de parallelsessie voor groothandels, retail en maaltijdproducenten. Volgens de aanwezigen zijn er onderlinge afspraken nodig over het starten met productgroepen en nutriënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf aan hierover mee te willen denken wanneer dit gewenst is. De deelnemers waren het erover eens dat er criteria moeten komen voor de kant-en-klaar maaltijden.

Door: Nationale Horecagids