Nationale Horecagids

NHG Speelautomaten (regelgeving kansspelen)

Kansspelen


Regelgeving voor kansspelen
Kansspelen vallen niet onder de dienstenrichtlijn zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen het EG-verdrag). Dit betekent dat alle EU-lidstaten hun eigen kansspelbeleid mogen voeren.

Uitspraken van het Europese Hof van Justitie bevestigen dat lidstaten de organisatie van kansspelen mogen inperken. De beperkingen moeten wel gerechtvaardigd worden door dwingende redenen van algemeen belang, zoals voorkomen van kansspelverslaving.

Hierdoor voeren alle EU-lidstaten hun eigen kansspelbeleid; ook Nederland.

Nederlandse kansspelbeleid
Het Nederlandse kansspelbeleid is bedoeld om kansspelen te reguleren, consumenten te beschermen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan. Ook is er extra aandacht voor kansspelverslaving.

De Nederlandse regels voor het organiseren van kansspelen zijn vastgelegd in de Wet op de kansspelen en het bijbehorende Kansspelenbesluit. Op dit moment vindt er een herziening van het Nederlandse kansspelbeleid plaats. Ook de Wet op de kansspelen wordt aangepast.

Toezicht op kansspelen
Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst houden toezicht op de kansspelsector. Toch is er in de praktijk behoefte aan meer toezicht. Zowel op de legale als illegale kansspelsector.

Vandaar dat de overheid zo snel mogelijk een kansspelautoriteit wil instellen en de toezichthouders meer handvatten wil geven om strenger toezicht te kunnen houden. Hiervoor past de overheid de huidige Wet op kansspelen aan.