Nationale Horecagids

NHG Individuele horecaontzegging

Wat is de individuele horecaontzegging
Bij een individuele ontzegging legt één van de deelnemende horecaondernemers een toegangsverbod op aan de overtreder van de huisregels voor de betreffende horecagelegenheid met een duur van maximaal 12 maanden. Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 138 WvSr, lid 1
Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Het bovenstaande artikel wordt veelal aangeduid als huisvredebreuk. De deelnemende horecaondernemer kan aan een overlastveroorzaker een individuele ontzegging opleggen. Uiteraard dient het opleggen van een individuele ontzegging met de nodige waarborgen omkleed te gebeuren.

Indien de persoon nadat de individuele ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in het betreffende horecabedrijf waarvoor de individuele ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Deze individuele ontzeggingen worden centraal geregistreerd in de database en worden na afloop van de ontzegging verwijderd uit het systeem.

De horecaondernemer heeft de vrijheid om te beoordelen of en hoe lang hij een ontzegging geeft aan een overtreder van de huisregels. In het kader van de uniformiteit en gezamenlijke aanpak is afgesproken dat voor in ieder geval de volgende overtredingen een individuele horecaontzegging voor twaalf maanden wordt gegeven:

  • Aantreffen harddrugs
  • Vechtpartij in/rond de horecagelegenheid
  • Ongewenste intimiteiten
  • Diefstal
  • Bedreiging tegen horecaondernemer, personeel
  • Negeren eerder uitgereikte ontzegging

Bij iedere individuele ontzegging die wordt uitgereikt door de politie en een deelnemende horecaondernemer wordt de flyer toegevoegd met een toelichting op het afgesproken ontzeggingenbeleid en wat de consequenties hiervan kunnen zijn.