Nationale Horecagids

NHG Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet
In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland.

Hoofdpunten van de huidige Drank- en Horecawet.

- De wet maakt onderscheid tussen zwak-alcoholhoudende drank (bier, wijn en gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van minder dan 15%) en sterke drank (gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van 15% of meer).

- Horecagelegenheden waar alcohol wordt geschonken en verkopers van sterke drank moeten een vergunning hebben.

- Verstrekkers van alcohol zijn verplicht te controleren of jongeren die drank willen kopen oud genoeg zijn (16 jaar voor zwak-alcoholhoudende drank en 18 jaar voor sterke drank).

- Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is niet toegestaan.

- Sportverenigingen met een kantine moeten huisregels hebben en barvrijwilligers moeten een instructie krijgen over verantwoord alcoholverstrekken.

Wijziging van de Drank- en Horecawet
In de Tweede Kamer ligt sinds 2009 een wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet. In dit voorstel zijn een aantal voornemens van het vorige kabinet uitgewerkt om het drankgebruik onder jongeren terug te dringen. Het kabinet-Rutte heeft in februari 2011 een paar maatregelen tegen drankgebruik onder jongeren aangescherpt. Het gaat hier om voorgenomen beleid. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.

- Jongeren onder de 16 jaar kunnen een boete krijgen als ze op straat, maar ook bijvoorbeeld op stations, in winkelcentra of in cafés, alcoholhoudende drank bij zich hebben. Het kabinet-Rutte wil jongeren op deze manier zelf verantwoordelijk maken voor het handhaven van de leeftijdsgrens van 16 jaar.

- Supermarkten en andere detailhandelaren die binnen 1 jaar 3 keer betrapt worden op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens, mogen tijdelijk helemaal geen alcoholhoudende drank meer verkopen.

- Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet gaat over van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten.

- Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een toegangsleeftijd te koppelen aan de horecasluitingstijd.

- Gemeenten mogen de toepassing van happy hours en prijsacties beperken.

- Gemeenten gaan de alcoholverstrekking in sport- en andere kantines bij verordening reguleren.

- Het vergunningstelsel wordt vereenvoudigd. Zo hoeft een ondernemer een nieuwe leidinggevende slechts te melden en geen nieuwe Drank- en Horecawetvergunning meer aan te vragen.

Andere wetgeving
In het Wetboek van Strafrecht wordt openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde in staat van dronkenschap strafbaar gesteld (artikel 453 en 426).

In datzelfde Wetboek is ook een bepaling opgenomen die het verbiedt te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is. De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2 promille. De Mediawet 2008 kent een verbod op het uitzenden van alcoholreclame op tv en radio tussen 6.00 en 21.00 uur.