Nationale Horecagids

NHG Collectieve horecaontzegging

Wat is de collectieve horecaontzegging (CHO)

Bij de collectieve horecaontzegging slaan de deelnemers de handen ineen, om gezamenlijk overlastgevers uit hun bedrijven te weren. Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 138 WvSr, lid 1
Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Het bovenstaande artikel wordt veelal aangeduid als huisvredebreuk. De deelnemende horecaondernemers geven altijd en alleen dan een collectieve ontzegging (CHO) voor de specifieke feiten die worden genoemd in het hoofdstuk ‘Criteria ontzeggingen Woerden'. Uiteraard dient het opleggen van een CHO met de nodige waarborgen omkleed te gebeuren. In dit protocol wordt hier nader op in gegaan.

Indien de persoon nadat de CHO is opgelegd, zich toch vertoont in één van de deelnemende horecabedrijven dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Deze collectieve ontzeggingen worden centraal geregistreerd in de database en worden na afloop van de ontzegging verwijderd uit het systeem.

Een CHO wordt altijd gegeven voor een periode van 12 maanden en geldt voor de volgende zaken:

  • Aantreffen wapen
  • Zware mishandeling of erger
  • Fysiek geweld tegen horecaondernemer, personeel, taxichauffeurs en hulpdiensten
  • Diefstal met geweld tegen horecaondernemer, personeel, taxichauffeurs
  • Bij het overtreden van een eerder gegeven CHO wordt een nieuwe CHO gegeven van 12 maanden
  • Bij 3 lopende individuele ontzeggingen (structureel wangedrag) In dit geval zal de werkgroep altijd toetsen en beslissen of de 3 lokale ontzeggingen zwaar genoeg zijn om een CHO op te leggen om willekeur te voorkomen.
  • Bij iedere CHO die wordt uitgereikt door de politie en een deelnemende horecaondernemer wordt de flyer toegevoegd met een toelichting op het afgesproken ontzeggingenbeleid, wat de consequenties hiervan kunnen zijn en een actueel overzicht van de deelnemende bedrijven.

Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt indien mogelijk altijd aangifte gedaan door de deelnemer.