Logo_toeristische_overstappunten

Op 1 november ondertekenden de provincie Utrecht een partnerschap met de ANWB en de Gebiedscommissies Utrecht-West, Kromme Rijnstreek en Vallei & Heuvelrug. We werken met deze partners samen om in de provincie Utrecht een netwerk van toeristische overstappunten (TOP’s) te realiseren. Bekendheid via regionale, provinciale en samenwerking met de ANWB zorgen voor bekendheid bij de bezoeker.

Voor gedeputeerde De Vries is deze unieke publiekprivate samenwerking belangrijk: ‘De programmabureaus oost en west gaan de toeristische overstappunten het komende jaar uitrollen. Voor mij is dit belangrijk om het mooie erfgoed en de aantrekkelijke natuur in samenhang te kunnen laten zien. Straks kun je op één van de TOP’s gemakkelijk je auto kwijt en overstappen op wandel-, fiets- of vaarrroutes. En krijg je er goede toeristische informatie over bijvoorbeeld de Heuvelrug of het Groene Hart. We streven ernaar om aan te haken op plekken waar ook het nodige te beleven valt, bijvoorbeeld op een recreatieterrein, een fort, een horecavoorziening of een kasteel. We zijn trots dat een sterk merk als ANWB zich actief wil inzetten om dit duurzame concept te promoten.’

Bij de lancering in Slot Zeist is de nieuwe huisstijl van de TOP-bewegwijzering voor oost Utrecht gepresenteerd, die aansluit op de eigen gebiedsidentiteiten van Heuvelrug (ree als symbool), Eemland (vogel als symbool) en Kromme Rijn (kers als symbool). De TOP’s zijn in heel Nederland aan een opmars bezig, waarmee uiteindelijk wordt aangesloten op een landelijk dekkend netwerk.

© Nationale Horecagids