Normal_5852

AMSTERDAM (Novum) - Ook de bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria keren zich tegen plannen om schaliegas uit de Nederlandse bodem te winnen. Frisdrankfabrikanten als Coca Cola en Pepsico zijn eveneens sceptisch, schrijft Trouw woensdag.

Waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde vorige week in de krant al dat de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar beschadigd kunnen raken door boringen naar schaliegas. Bij de winning van schaliegas worden op grote diepte en onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen gespoten. Zo ontstaan scheurtjes waaruit het gas vrijkomt. De belangrijkste gasvoorraden overlappen de grondwatervoorraden van Vitens.

Grondwater is ook het belangrijkste ingrediënt voor bier en frisdrank. Zolang niet is bewezen dat de boringen het grondwater niet aantasten, ziet de branchevereniging Nederlandse Brouwers de winning met zorg tegemoet, zegt manager duurzaamheid Taco Juriaanse. Bij de vereniging zijn bijna alle Nederlandse bierfabrikanten aangesloten.

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) wil ook eerst bewijs zien dat de winning het grondwater niet verontreinigt, zegt een woordvoerder in de krant. Bij deze vereniging zijn onder meer Hero, FrieslandCampina en Danone aangesloten.

De vraag is of de risico's opwegen tegen het mogelijke economisch belang. In een interview in de Volkskrant relativeert minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) het belang van de schaliegaswinning. De productie zou hooguit vijf procent bedragen van de huidige conventionele aardgasproductie. Hij schat dat er jaarlijks twee tot vier miljard kubieke meter schaliegas kan worden gewonnen. De opbrengst voor de schatkist zou een paar honderd miljoen euro per jaar bedragen. Klassiek aardgas leverde in 2011 ruim twaalf miljard euro op.

Aardgas stroomt minder snel en er zijn meer putten en boortorens nodig, tekent Kamp aan. De winningstechniek is ook anders vanwege het risico op milieuvervuiling. Kamp is echter niet tegen schaliegaswinning. Er zouden fracties in het gas kunnen zitten die toch interessant zijn voor de petrochemische industrie.

Door schaliegaswinning kunnen volgens tegenstanders ook aardbevingen worden veroorzaakt, zoals bij de aardgaswinning in Groningen al het geval is. Ook zouden chemicaliën en methaan kunnen vrijkomen. Directeur Frank de Boer van Cuadrilla, het bedrijf dat proefboringen voorbereidt, gaf eerder aan dat de boringen wel veilig zijn en dat de zorgen onterecht zijn.

De overheid heeft al opsporingsvergunningen afgegeven voor de Noordoostpolder en het Noord-Brabantse Boxtel. Ook zijn aanvragen gedaan in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland. Boren mag niet voordat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd. Dat wordt voor juli verwacht. Woensdag zou de kamer debatteren over schaliegaswinning, maar vanwege het sociaal akkoord is dat debat uitgesteld.